Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Chuyên đề 9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT
1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THPT

a) Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
b) Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT;
c) Các phương pháp và cách tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
d) Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
đ) Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
e) Vận dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong dạy học và giáo dục học sinh
2. Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT
a) Sáng kiến kinh nghiệm và việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT;
b) Sự khác nhau giữa sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm;
c) Các phương pháp và kỹ năng viết sáng kiến kinh nghiệm;
d) Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT;
đ) Vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục học sinh.
3. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT
a) Tình huống và các vấn đề thường gặp trong cuộc sống;
b) Vận dụng kiến thức kĩ năng và sự hiểu biết tham gia giải quyết vấn đề đặt ra đối với học sinh THPT;
c) Nhiệm vụ hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với giáo viên THPT.
Chuyên đề 10. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT
1. Vai trò, sứ mạng và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục học sinh THPT

a) Vai trò của gia đình;
b) Sứ mạng của nhà trường;
c) Trách nhiệm của xã hội.
2. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT
a) Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội;
b) Huy động mọi lực lượng của cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT.
3. Một số giải pháp phối hợp
a) Xây dựng môi trường nhà trường thân thiện;
b) Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ giáo viên;
c) Xây dựng và phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
d) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn.
4. Báo cáo thực tiễn công tác phối hợp nhà trường gia đình xã hội trong công tác giáo dục học sinh
Phần III
TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ VIẾT THU HOẠCH
1. Tìm hiểu thực tế
a) Mục đích

Tìm hiểu, quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại một đơn vị cụ thể. Giúp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.
b) Yêu cầu
- Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế.
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghiệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
2. Viết thu hoạch
a) Mục đích

- Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III trong thời gian 06 tuần;
- Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình bồi dưỡng; đồng thời đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thực tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III.
b) Yêu cầu
- Cuối khóa học, mỗi học viên viết một bài thu hoạch gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc;
- Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể về bài thu hoạch sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học;
- Đảm bảo đúng yêu cầu của một bài thu hoạch;
- Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5.
- Văn phong/cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.
--------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top