tài liệu bồi dưỡng

 1. Duy Ly

  Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III

  Chuyên đề 9. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết sáng kiến kinh nghiệm và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường THPT 1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường THPT a) Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng...
 2. Duy Ly

  Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II

  Phần I KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 1. Hành chính nhà nước a) Quản lý nhà nước và hành chính nhà nước; b) Các nguyên tắc hành chính nhà nước; c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước. 2. Chính...
 3. Duy Ly

  Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I

  I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (THPT), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp...
 4. Duy Ly

  Tiểu học Tài liệu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III

  -------------------- Link tải các chuyên đề: - Chuyên đề 1: http://zipansion.com/1WInM - Chuyên đề 2: http://zipansion.com/1WIoV - Chuyên đề 3: http://zipansion.com/1WIpv - Chuyên đề 4: http://zipansion.com/1WIqu - Chuyên đề 5: http://zipansion.com/1WIqu - Chuyên đề 6: http://zipansion.com/1WIvN...
Top