Lớp 5 Công thức hình học ở tiểu học

Đức Huy

Điều hành viên
#1
Công thức hình học ở tiểu học

1/ HÌNH VUÔNG:

Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)
Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)
Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

2/ HÌNH CHỮ NHẬT:

Chu vi: P = (a + b) x 2 (P: chu vi)
Chiều dài: a = 1/2P - b (a: chiều dài)
Chiều rộng: b = 1/2P - a (b: chiều rộng)
Diện tích: S = a x b (S: diện tích)
Chiều dài: a = S : 2
Chiều rộng: b = S : 2

3/ HÌNH BÌNH HÀNH:

Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)
Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)
Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)
Độ dài đáy: a = S : h
Chiều cao: h = S : a

4/ HÌNH THOI:

Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)
-------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top