WinSysClean 2009 - Lấy key bản quyền

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
WinSysClean 2009 (có giá bán 29.94 $) là phần mềm dọn dẹp và tối ưu hoá hệ thống. Chương trình tặng key bản quyền miễn phí của phiên bản mới nhất (9.10) của WinSysClean 2009 được thực hiện bởi PC World Magazine.

1. Vào trang
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


(tiếng Đức)
điền tên và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Weiter.

2. Ngay lập tức, key sẽ được gửi tới e-mail của bạn.

3. Vào trang
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


nhập key mà bạn nhận được ở bước 2 rồi click nút Submit để download file cài đặt (dung lượng 10.9 MB).

theo Dawn Sunlight
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top