Vĩnh hằng

cohonnhien

Thành viên
#1
Tác giả:Vân Anh

(Nguồn: tập thơ "Quê với mẹ và anh) của thi sĩ Vân Anh)

Sóng cứ vỗ hết mình
Sóng vỗ...
Bàng hoàng chạm cát
Vỡ tan!
Sông cứ chảy hết mình
Sông chảy...
Sững sờ chạm biển
Vỡ tan!

Và em nữa
Ngàn năm sau
Vẫn thế!
Tự biết mình
Chẳng thể
Khác mình đâu!
 

Bình luận bằng Facebook

Top