Video tutorial: Polygon Modeling căn bản cho 3ds MAX 2008

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Trong bài này, các lệnh cơ bản của Edit Polygon trong 3ds Max 2008 sẽ được giới thiệu và ứng dụng vào việc dựng hình con cá. Yêu cầu người học có kiến thức cơ bản về 3ds MAX. Bài được chia thành 2 bài nhỏ.
Bài thứ nhất cho thấy cách khởi tạo dựng hình, dùng Box biến đổi và tạo ra một đối tượng tham chiếu áp Symmetry và Turbo Smooth để xem kết quả. Các thao tác cơ bản với đối tượng con của Edit Poly được trình bày ở phần này. Bài dài 21 phút.
Bài thứ 2 giới thiệu các lệnh cơ bản của Edit Poly như Cut, Connect, Quick Slice, Chamfer, Weld, Target Weld, Inset, Extrude, Outline, Collapse, Extrude along Spline, Extrude Edge, Extrude điểm. Cách thực hiện và ứng dụng thực tế vào dựng hình con cá. Một số thao tác về chọn lựa, trượt cạnh, và thủ thuật Snap cũng được minh họa. Bài dài 38 phút.
Hai bài dùng Xvid Codec, các bạn có thể
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Sau hai bài này hy vọng người xem nắm được cách dùng các lệnh của Edit Poly và ứng dụng chúng vào việc dựng các hình khối phức tạp hơn.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
hay
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
hay
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top