Video tutorial căn bản: Bài 1 cho 3dsMax

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Bài này là bài đầu tiên, dành cho người lần đầu tiên đến với 3dsmax. Được làm dưới dạng Video. Bài này là bài làm quen với giao diện của 3dsmax 9 và một số thao tác căn bản khi làm việc như các thao tác trên các vùng nhìn cũng như việc chọn và dịch chuyển, xoay, thay đổi kích thước vật thể..
Các bạn có thể phải cài Video Codec TechSmith để xem file này.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
Để download trực tiếp (file nặng 27Mb), click
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
hay
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top