Lớp 8 Video tiếng Anh tình huống xác nhận chuyến bay - Tiếng Anh du lịch

enhanoi

Thành viên
#1

A: Good morning. Is there anything I can do for you?
Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ông?

B: Yes. I’d like to confirm my flight.
Vâng. Tôi muốn xác nhận lại chuyến bay.

A: Your flight number and date of departure, please?
Làm ơn cho tôi biết số chuyến bay, ngày khởi hành của ông.

B: Flight 286, October 15[SUP]th[/SUP], to Shanghai.
Chuyến bay 286 ngày 15 tháng 10 đến Thượng Hải.

A: Your name, please?
Xin ông vui lòng cho biết tên.

B: Jane Wilson. Is my flight on schedule?
Jane Wilson. Chuyến bay của tôi vẫn đúng ngày giờ đã định, không trì hoãn hay vấn đề gì khác chứ ạ?

A: Yes, I will leave ontime.
Vâng, nó vẫn bay như lịch trình.
 

Bình luận bằng Facebook

Top