USB Safely Remove v.4.3.2.950 Final Full

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Các tính năng :
- Khả năng ẩn bất kì thiết bị nào từ trình đơn 'stop'
- Sử dụng tên thiết bị thực và cho phép đổi tên
- Các phím tắt để ngưng thiết bị dễ dàng
- Trình đơn độc đáo giúp ngừng thiết bị chỉ với 1 cú nhấn chuột
- Tự động chạy chương trình khi cắm/ngắt thiết bị
- Thông báo cho bạn lý do thiết bị chưa thể ngừng được

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
download link
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

mediafire.com
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Post by:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top