Tục ngữ nước Anh!

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tục ngữ nước Anh!
Download Here!


File Kèm Theo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(169.6 KB)

Tôi xin gởi lên tiếp theo "Tuyển tập thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt-Anh thông dụng" của tác giả Nguyễn Đình Hùng, file này được scan từ sách gốc.


File Kèm Theo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(3.31 MB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

Bình luận bằng Facebook

Top