Tư liệu lịch sử học - dạy

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đây là bộ sưu tập hình ảnh Lịch Sử 10, phần Lịch Sử thế giới, gửi tặng quý thầy- cô dùng soạn giảng trên PPT:


File Kèm Theo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(4.03 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.55 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(6.86 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(5.00 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.15 MB)

Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook

Top