Trích xuất một bản báo cáo bằng Access2003 sang bảng Excel

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trong môi trường công ty, Excel là vua trong số các ứng dụng văn phòng. Vì vậy, khi bạn có một bản báo cáo của cở sở dữ liệu Access mà bạn thực sự cần phân tích nó ở dạng bảng tính của Excel, tuy nhiên bạn yên tâm, có một cách đơn giản để chuyển đổi nó.

Để chuyển đổi, đầu tiên hãy mở bản cáo cáo Access ở chế độ Print Preview.Hình 1

Để chắc chắn là thanh công cụ Print Preview đang được hiển thị thì bạn chỉ cần nhấp chuột phải khoảng trống của thanh công cụ và chọn "Customize" và kiểm tra trong thẻ Toolbar.


Hình 2

Trên thanh tác vụ Print Preview Taskbar, nhấp chuột vào menu thả xuống và chọn "Analyze It with Microsoft Office Excel".


Hình 3

Bây giờ báo cáo của bạn đã ở dạng Excel, bạn có thể thay đổi và phân tích dữ liệu.


Hình 4
 

Bình luận bằng Facebook

Top