Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học...

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#41
KClO3 + H2SO4 + C12H22O11

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k4oqLrcof2w[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#45
H2O2 + KMnO4

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=XEKLZpY2RDQ[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ENzYlhYEE8Q[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=k9e-dVNa2j0[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#46
KMnO4 + sugar + water

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=oX3eJtlHde8[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#47
KMnO4+MgAl

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BNBbafJ0g3I[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#48
Thử tính dẫn điện của CH3COOH

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=VVoVdXmZBBo[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#49
Thử tính dẫn điện dung dịch NaOH

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=p5oUQQbquqM[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#50
Thử tính dẫn điện của C2H5OH

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kn3uPJHKSZk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#51
Thử tính dẫn điện của dung dịch

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=pxe_oNyBXaY[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#52
Thử tính dẫn điện của H2O nguyên chất

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=BD8PTRIzXPE[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#53
Thử tính dẫn điện của NaCl dung dịch

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=mPi-bdcSai0[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#54
Thiết kế pin điện hóa

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=d5QhpkQLsdA[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#55
Phản ứng P + O2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=FA_HrcVH1yE[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#56
Phản ứng P trắng + O2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3QCU0jGVLmQ[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#57
Phản ứng điều chế N2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L8fyiEzy-ZY[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#58
Phản ứng N2 ko duy trì sự cháy

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sihASHeLELM[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#59
Phản ứng chứng minh CO2 không duy trì sự cháy

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=sUNeY9FPIpo[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#60
Phản ứng điều chế NH3

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=-WKAx0o-AeM[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Top