Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học...

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#21
Phản ứng điện phân dung dịch NaCl

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TYDTP0GunxI[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#22
Phản ứng cháy của rượu

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TpvsEzhEBfw[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#23
Phản ứng oxit kim loại

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6MVUX5bs6_Y[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#24
Phản ứng Na+H2O (hai môi trường)

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Y_qnX7rkvwY[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#25
Phản ứng C6H5NH2+Br2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=hP3OIjTgEec[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#26
Phản ứng phát quang của máu

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L2vsOB2Onjg[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#27
Phản ứng tạo tia lửa điện

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=NJjSP-lJOOc[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#28
Phản ứng cháy nhiều màu sắc

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kLg4HqJ3Xr8[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#29
Sự kết tinh của muối

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=iPEMVJmymhk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#30
Phản ứng CuO + Zn. Hóa vô cơ. Lớp 12. THPT. Hóa học

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Y0WWbeQ5obM[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#31
Phản ứng Sacarozo+H2O

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=a8nLsaPh66o[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#32
Phản ứng Glixerin_Glucozo+Cu(OH)2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=rVzzSfVvHvg[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#33
Phản ứng Fe+CuSO4

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cZFM4_IoBpI[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#34
Phản ứng NaOH+CuSO4

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bBGb7azXivA[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#35
Phản ứng Li+H2O

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=SOfDLC--P2I[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#36
HCl + CuO

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=PPHVP6yAkpg[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#37
HCl +CaCO3

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fZT-4UkyiJk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#38
HCL + NaHCO3

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=QrJcbM0ozNU[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#39
CaCO3 + HCl

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1olHaLBnqvY[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#40
KClO3 và đường

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=xXts1AlpR_g[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top