Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học...

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Các bạn có tư liệu hoặc hóa học nào hay thì chia sẽ ở đây nhé! Đây là những clip lehoa012 sưu tầm kính mời quý thầy cô và các bạn tham khảo :)

thí nghiệm Glixerin, glucozo với Cu(OH)2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=rVzzSfVvHvg[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Phản ứng tráng gương HCHO

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TRKI1kDv3pk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Phản ứng oxi hóa andehit bằng phức bạc amonicat

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=_Pzv6Z-xtlg[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Oxi hóa etilen bằng dung dịch kali pemanganat

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=T4pTGhNAumk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#5
Kim loại kiềm tác dụng với nước

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=gzG2-LJZP74[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#6
Phản ứng của kim loại Na với Clo

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=t_cONLr8kRQ[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#7
Phản ứng giữa H2 và Cl2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=jOAAIgQkrLE[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#8
Phản ứng giữa Cl2 với H2O

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=7Vi3JGMOZzU[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#9
Phản ứng giữa Fe và Cl2 tạo thành FeCl3

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=lzYE8Gcb6Ik[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#10
Phản ứng giữa CH4 và Cl2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ucJCV9Stxp4[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#11
Phản ứng điều chế CH4

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1JaB63cif4k[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#12
Phản ứng điều chế C2H4

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=im0qXBBgDDk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#13
Phản ứng phát quang hóa học

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bKgr4BrW7hw[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#14
Thăng hoa của I2 rắn

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=dvRMQblCqMk[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#15
Màu của ngọn lửa Zn, Al, Fe, Cu

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=hqNuz0quJ7s[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#16
Làm sôi nước đá

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=at2wZa_J8Co[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#17
Phản ứng nhiệt nhôm trong nước

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=LxGB9RmlF_g[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#18
Phản ứng thuốc nổ đen

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Rh8hOHxtF_I[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#19
Phản ứng nhận biết nguyên tố C và H

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=g9L50qmqO0g[/YOUTUBE]
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#20
Phản ứng parafin cháy trong H2

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=86AMXQ0vTUU[/YOUTUBE]
 

Bình luận bằng Facebook

Top