Tổng hợp các soft học English PRO nhất (P4)

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Oxford Picture Dictionary Interactive CD-ROM
--------------------------------------------------------------------------


Phần mềm học từ vựng Tiếng Anh qua hình ảnh. Chú ý: có file hướng dẫn bên trong.

DL
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.American English File 3 Multi-ROMAmerican English File 3 Multi-ROM
Publisher:Oxford University Press | 2008 | NRG | 295 MB
American English File gets students talking thanks to its unique and proven formula combining confidence-building, opportunity, and motivation. High-interest content is organized in lively, achievable lessons, using humor and imagination to encourage students to communicate and enjoy learning English. Solid grammar, vocabulary, and pronunciation foundation carefully supports the work with the four skills and gradually builds students’ confidence and performance in English.

DL
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.Nguồn: vn-zoom
 

Bình luận bằng Facebook

Top