Tổng hợp bộ Drivers dành cho Laptop- tất cả trong 1

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

MaxSE-Driver Pack Master (July/2009)

Driver for Windows XP and all drivers Vista.Obnovleny (on 04.07.2009)

Developer: Max-SoftX
Weight: 794MB

List of Drivers:
Audio_x86_902
Cablemodem_x86_810
Cardreaders_x86_812
Chipset_x86_812
AMD_CPU_wnt5_x86-32_904
Bluetooth_wnt5_x86-32_081028
Broadband_wnt5_x86-32_70416
Chipset_wnt5_x86-32_902
CPU_wnt5_x86-32_804
HID_wnt5_x86-32_90204
LAN_Network_wnt5_x86-32_903
LAN_wnt5_x86-32_8121
MassStorage_wnt5_x86-32_906
Misc_wnt5_x86-32_90215
Modem_wnt5_x86-32_905
Sound_Creativ_wnt5_x86-32_906
Sound_Max_wnt5_x86-32_904
Sound_Misc_wnt5_x86-32_811
Sound_Others_wnt5_x86-32_906
Sound_Realtek_wnt5_x86-32_906
Sound_VIA_wnt5_x86-32_904
Sound_Xonar_wnt5_x86-32_906
TV_Tuner_wnt5_x86-32_906
TV_wnt5_x86-32_80908
USB_wnt5_x86-32_80911
Video_ATI_wnt5_x86-32_906
Video_Intel_wnt5_x86-32_906
Video_NVIDIA_wnt5_x86-32_906
Video_Others_wnt5_x86-32_903
WebCam_wnt5_x86-32_906
WLAN_Network_wnt5_x86-32_905
Gaming_x86_812
Graphics_x86_902.
Lan_x86_812.3.
Masstorage_x86_810
RemoteControl_x86_809
Touchpad_Mouse_x86_812
TVcard_x86_902

Changes from MaxSE-Driver Pack Master may2009:

Updated:
MassStorage_wnt5_x86-32_906
Modem_wnt5_x86-32_905
Sound_Creativ_wnt5_x86-32_906
Sound_Others_wnt5_x86-32_906
Video_ATI_wnt5_x86-32_906
Video_Intel_wnt5_x86-32_906
Video_NVIDIA_wnt5_x86-32_906
Video_Others_wnt5_x86-32_903
WebCam_wnt5_x86-32_906

Added:
Sound_Realtek_wnt5_x86-32_906
Sound_Xonar_wnt5_x86-32_906
TV_Tuner_wnt5_x86-32_906
AMD_CPU_wnt5_x86-32_904
LAN_Network_wnt5_x86-32_903


Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Cobra Driver Pack 2010 for XP- VISTA-WIN7


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Cobra Driver Pack 2010 for XP- VISTA-WIN7
Prefer to download this cd and keep it because you definitely will need one day
Size: 1.53 Gb | langage : multi langage

Contain the biggest definitions of all pc and all the hardware .
You can also install the definitions through multi ways
1 - the installation of all tariffs at once.
2 - the installation of definitions manually.
3 - Download through research via the Internet and download the appropriate definition..
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Nguồn: vn-zoom
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top