Tổng hợp 10 Themes đẹp nhất cho Windows XP

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Tổng hợp 10 Themes đẹp nhất cho Windows XP

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Short review:

This includes 10 of the best themes for Windows XP, such as Energy Blue, NiteLiteXP and SlateMan.


The full list of themes included:

Energy Blue
Liner
NiteLiteXP
Shiftie July Dark
SlateMan
Sona Visual Style
Vista Ultimate Dark
VistaVG Blue Refresh
XPPacked
Zune-Usmanistan
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Energy Blue
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Liner
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


NiteLiteXP

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Shiftie July Dark
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


 

Bình luận bằng Facebook

Top