Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài Listen

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
1/ Lí do khách quan :
- Tồ chức hoạt động “ Pre- listening” có mục đích học tập và có hiệu quả là
yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện tiết dạy thành công trên lớp giúp học sinh sau mỗi tiết học phải phát triển kĩ năng ngôn ngữ ra sao .
- Nếu không tổ chức một cách khoa học thì học sinh khó mà thực hiện được bài nghe thành công . học sinh không chủ động được hoạt động nghe .Và kết quả là học sinh chỉ hiểu nội dung vấn đề một cách mơ hồ .Để đáp ứng được mục tiêu trên, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong các hoạt động của bài “Listen” đó là phải biết cách tổ chức hoạt động “Pre –listening” trước khi học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening ”trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8”
--------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top