Tiêu chuẩn xếp loại Hồ sơ giáo viên

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
+ GIÁO ÁN TỐT:

a. Ghi rõ ngày, tháng, năm soạn; soạn đầy đủ số tiết trong chương trình quy định, kể cả tiết thực hành, ôn tập, kiểm tra 15 phút, 1 tiết và phần chấm trả bài có ghi nhận xét trình độ học sinh (tổng quát và cá biệt) để theo dõi.

b. Phải xác định được mục đích, yêu cầu cụ thể của một tiết học về kiến thức, kỹ năng, tư tưởng và tư duy, nhất là phải xác định được kiến thức cơ bản trọng tâm của tiết dạy. Phải thể hiện được tiến trình và bước đi của tiết dạy, trong đó làm nổi rõ phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động, rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, khả năng tự học, kỹ năng phát hiện, giải quyết những vấn đề của kiến thức khoa học và những vấn đề liên quan đến cuộc sống.

c. Hình thức trình bày khoa học, sạch sẽ, rõ ràng, có giá trị thiết thực cho giáo viên lên lớp đạt hiệu quả cao.

-------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top