Tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ CĐ, TC sư phạm theo thang 7 mức

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Thông tư số: 02/TT-BGDĐT áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm; trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trang cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường) có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm (gọi tắt là chương trình đào tạo) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là để trường sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạc giáo viên và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình đào tạo cụ thể.

Ngoài ra, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá ngoài và công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo. Tổ chức, cá nhân khác có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với chương trình đào tạo giáo viên của trường mà họ quan tâm.

Các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức, trong đó:

Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay;

Mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục;

Mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;

Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí;


Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí;

Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí;

Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

Minh Phong
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top