Thơ Tết

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với gái già
Công việc ế ẩm, lương thì thấp
Tết này ta nhận gạo làm quà
Chứng khóan đỏ ửng,khách tan hoang,
Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng
Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ
Trên bàn, quyết định: Tết ăn khan
 

Bình luận bằng Facebook

Top