Thiên thần

cohonnhien

Thành viên
#1
Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Em mười chín tuổi nghìn năm trước
Sao đến bây giờ mới hai mươi?!
Môi mềm, ngực nõn, vòng tay xiết
Anh là đá tảng cũng tan thôi!

Cứ ngỡ một lần cho đỡ khát
Nào ngờ bùa ngải lú trời xanh
Ngìn sau gặp lại... em hăm mốt
Môi, ngực, vòng tay vẫn thiên thần.
 

Bình luận bằng Facebook

Top