Thế Gọi Là Chết

cohonnhien

Thành viên
#1
Chết trong chùa gọi là tự tử, chết một cách lãng xẹt gọi là lãng tử, bị cháy rạn cắn chết gọi là chí tử, điện giật mà chết gọi là điện tử, cha chết gọi là phụ tử, mẹ chết gọi là mẫu tử, em chết gọi là đệ tử, vợ chết gọi là thê tử, thầy giáo chết gọi là sư tử, học trò chết gọi là sĩ tữ, quân lính chết gọi là quân tử, bị đánh đập mà chết gọi là nhừ tử, chết vào buổi hoàn hôn gọi là hoàng tử, chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là thái tử, chết trong khi đi toilet gọi là tiểu tử
 

Bình luận bằng Facebook

Top