The GIMP 2.7.0-Xử lý hình ảnh

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


GIMP (viết tắt của GNU Image Manipulation Program) là chương trình máy tính xử lý hình ảnh được phát triển bởi GNU. Nó là một chương trình để tạo ra và xử lý các đồ họa mảng, nhưng cũng có hỗ trợ cho đồ họa véc tơ. Đây là một dự án phầm mềm mã nguồn mở, miễn phí, được bắt đầu xây dựng từ năm 1995 nhờ Spencer Kimball và Peter Mattis và hiện được bảo trì bởi một nhóm tình nguyện viên. Phần mềm này có giấy phép GNU General Public License.


Download: http://downloads.sourceforge.net/gimp-win/gimp-2.6.7-i686-setup.exe
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top