Thành thị điệp nhân - Thợ Săn Thành Phố - Mật thám đô thị - City hunter - Thành Long

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
:music:
Bấm Xem Tập 001
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bấm Xem Tập 002
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bấm Xem Tập 003
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bấm Xem Tập 004
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bấm Xem Tập 005
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bấm Xem Tập 006
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Tóm tắt Thành thị điệp nhân - Thợ Săn Thành Phố - Mật thám đô thị - City hunter - Thành Long @:
Jackie được giao nhiệm vụ tìm kiếm cô con gái của một thương gia Nhật, không may lưu lạc trên một con tàu du lịch khổng lồ và bị lạc vào một cuộc chiến của những kẻ cướp âm mưu chiếm đoạt con tàu.
 

Bình luận bằng Facebook

Top