Teen yêu kiểu... SỐC

booheoquay

Thành viên
#1
Bao nhiêu kiểu ảnh trên đời / Cũng không nói hết chuyện đời yêu nhau...

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

"Tỏ tình gây sốc" một thời
Thì thôi, cũng được, kệ người nói sao

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Yêu theo kiểu đùa ấy mà
Không sao, như thế mới là Teen vui

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Nhưng mà yêu kiểu "trùi ui"
Xem như thiên hạ bị... đui thì buồn

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Đâu nào lãng mạn nhạc tuôn
Teen nay chán ngắm trăng suông thế này

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Ít ra, tay cũng cầm tay
Nếu không thì "chóng" kiểu này mới... Teen?!!
 

Bình luận bằng Facebook

Top