TeamViewer 4.1.6911

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1Đu tiên bn down TV v, chy file cài đt, chương trình có 2 chế đ cho bn la chn là:

* Install TeamViewer : cài đt vào máy
* Start without installation : chy trc tiếp mà không cn cài đt

Tiếp theo bn s được yêu cu đt Password, bn gõ pass vào. Bn phi nh đ cung cp cho người nào mun truy cp vào máy bn. Nếu bn không đt thì chương trình s to pass ngu nhiên cho mi ln chy chương trình.

Đánh du chn vào Start TeamViewer automatically with Windows đ TV t khi đng vi Win. Tùy chn này rt hu ít trong trường hp bn đang xa nhà, mà mun kết ni vào máy ở nhà đ làm 1 s vic, thì ch cn nh người nhà m máy lên là bn có th làm mi th vi máy ca mình. Tuy nhiên bn s phi nh s ID ca bn.

Sau khi cài đt xong chương trình, bn chy TV. Ti màn hình đâu tiên ca chương trình, bn đ ý mc ID và Password (Predefined tc là đã được đnh nghĩa t trước) trong phn Wait Session. Đây chính là ID và Pass mà bn s cung cp cho người cn truy cp.

Trường hp bn mun truy cp vào máy người khác thì ch cn yêu cu h cung cp cho Pass và ID ri đin vào 2 khung tương ng trong phn Creat Session. Bn có 3 chế đ:

* Remote Support: bn s có th làm gn như là mi vic như làm trên chính máy ca mình.
* Presentation: bn ch có th thy người bên kia làm mà không th làm gì c.
* File Transfer: truyn d liu gia 2 máy.

Sau đó nhn nút Connect to partner là có th kết ni được.

Ngoài ra, trong menu Extras -> Options còn có 1 s tùy chnh như sau:

* Th General: gm có nhng tùy chnh chung cho chương trình
* Th Remote Control: phn Quality
o Automatic quality selection: chương trình t điu chnh
o Optimize speed: ci thin tc đ nhưng hình nh xu
o Optimize quality: tc đ chm nhưng đ ha cao
o Custom settings: t bn điu chnh

* Th Presentation: phn Quality tương t như trên
* Th Security: nhng tùy chn cho vic bo mt như là chp nhn truy cp, cho phép người kia khóa bàn phím và chut, ….
* Th Custom Invitation giúp bn mi người khác s dng chương trình.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top