Tắt chức năng tự động kiểm tra chính tả và kiểm tra ngữ pháp của các chương trình tro

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Ngoại trừ Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel, và Microsoft Office Project, và Microsoft Outlook 2000 không có chức năng tự động kiểm tra chính tả hay tự động kiểm tra ngữ pháp, các chương trình khác của Office đều có tính năng này. Nhưng những đường ngoằn ngoèo bên dưới những dòng văn bản ấy lại gây khó chịu với nhiều người. Vì vậy, nếu muốn bỏ chúng đi, bạn có thể thực hiện như sau:
Word 2007
1.Nhấp trái chuột vào
> Word Options.
2.Click Proofing.
3.Bỏ chọn ở trước dòng chữ Check spelling as you type.
4.Bỏ chọn ở trước dòng chữ Check grammar as you type.
Outlook 2007
1.Vào menu Tools > Options > Spelling > Spelling and AutoCorrection.
2.Bỏ chọn ở Check spelling as you type.
3.Bỏ chọn ở Check grammar as you type.
PowerPoint 2007
1.Nhấp trái chuột vào
> PowerPoint Options.
2.Click Proofing.
3.Bỏ chọn ở Hide spelling erros
4.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
InfoPath 2007, OneNote 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, và Visio 2007
1.Vào menu Tools > Spelling > Spelling Options.
2.Bỏ chọn Hide spelling erros
3.Bỏ chọn Check grammar as you type
Word 2003, Word 2002 và Word 2000
1.Vào menu Tools > Options > Spelling & Grammar
2.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
3.Bỏ chọn ở Check grammar as you type
Outlook 2003 và Outlook 2002
1.Tạo mới một bức thư
2.Vào menu Tools > Options > Spelling & Grammar
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
4.Bỏ chọn ở Check grammar as you type
PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 và PowerPoint 2000
1.Vào menu Tools > Options > Spelling and stype
2.Bỏ chọn ở Hide spelling errors
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
Publisher 2003
1.Vào menu Tools > Spelling > Spelling Options
2.Bỏ chọn ở Hide spelling errors
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
FrontPage 2003, FrontPage 2002 và FrontPage 2000
1.Vào menu Tools > Page Options > General
2.Bỏ chọn ở Hide spelling errors
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
OneNote 2003
1.Vào menu Tools > Options > Spelling
2.Bỏ chọn ở Hide spelling errors
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
InfoPath 2003
1.Vào menu Tools > Options > Spelling
2.Bỏ chọn ở Hide spelling errors
3.Bỏ chọn ở Check spelling as you type
 

Bình luận bằng Facebook

Top