Tất cả 7 bản Harry Potter _ hoàn toàn tiếng việt

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Tập 1 : Hòn đá phù thủy (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 2 : Phòng chứa bí mật (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 3 : Tù nhân ngục Azakaban (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 4 : Chiếc cốc lửa (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 5 : Hội phượng hoàng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 6 : Hoàng tử lai (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
Tập 7 : Harry Potter và những thánh tích của tử thần (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Link nguồn:(3c.com.vn)
 

Bình luận bằng Facebook

Top