Tạo từ điển kiểm tra chính tả Tiếng Anh tùy biến trong Word 2007

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
- Bộ kiểm lỗi chính tả spell checker của Office được sử dụng để bắt các lỗi đánh máy và các lỗi khác mà AutoCorrect bỏ qua. Mặc dù từ điển tiếng Anh của Word rất đồ sộ nhưng bạn vẫn có thể thấy đường màu đỏ bên dưới một số từ chưa có trong từ điển.
Một hướng giải quyết là thêm các từ mới vào từ điển tùy biến mặc định của bộ kiểm lỗi chính tả. Đó là một tập tin văn bản có tên là CUSTOM.DIC, nằm trong thư mục: %UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Bạn nhắp phải một từ mà bộ kiểm lỗi chính tả đánh dấu đỏ rồi nhắp Add to Dictionary. Như thế, bộ kiểm lỗi chính tả sẽ chèn từ lạ đó vào từ điển. Cách này làm việc tốt, nhưng lỡ như bạn muốn thêm nhiều từ mới thì sao?

Để giải quyết vấn đề nhiều từ mới, bạn cần tạo từ điển tùy biến cho riêng bạn. Quá trình này gồm hai bước chính: tạo từ điển và báo cho bộ kiểm lỗi chính tả biết về từ điển đó.

Để tạo một bộ từ điển tùy biến, bạn cần thực hiện các bước sau:

- Mở một trình soạn thảo văn bản như Notepad (chọn Start /All Programs/Accessories/Notepad).

- Chọn File/Save, rồi lưu tập tin văn bản như sau:

+ Đảm bảo lưu tập tin trong thư mục UProof đã đề cập bên trên.

+ Đặt tên tập tin với phần mở rộng (đuôi) là .dic.

+ Để đảm bảo Windows chấp nhận phần mở rộng .dic (thay vì phần mở rộng mặc định .txt cho các tập tin văn bản), bao quanh tên tập tin bằng hai dấu ngoặc kép. Ví dụ, nếu bạn muốn đặt tên cho từ điển tùy biến là myvndic.dic, gõ “myvndic.dic”.

- Đối với mỗi từ mà bạn muốn đưa vào từ điển tùy biến, gõ từ đó rồi nhấn Enter.

- Lưu lại tập tin và đóng trình soạn thảo văn bản.

Bây giờ hãy tuân theo các bước sau để báo với bộ kiểm lỗi chính tả về từ điển tùy biến:

- Chọn Office/Word Options/Proofing.

- Nhắp Custom Dictionaries để mở hộp thoại Custom Dictionaries.- Nhắp Add để mở hộp thoại Add Custom Dictionary.

- Nhắp tập tin văn bản mà bạn đã tạo rồi nhắp Open.

- Nhắp OK rồi nhắp OK lần nữa trong hộp thoại Word Options.

+Từ điển tùy biến mặc định là từ điển mà bộ kiểm lỗi chính tả thêm từ vào đó khi bạn nhắp lệnh Add to Dictionary. Nếu bạn muốn từ điển tùy biến của bạn làm mặc định, mở hộp thoại Custom Dictionaries, nhắp từ điển của bạn, rồi nhắp Change Default.

Để xóa một từ trong từ điển.

Chọn Office/Word Options/Proofing, rồi nhắp Custom Dictionaries. Nhắp CUSTOM.DIC, rồi nhắp Edit Word List. Khi Word hiển thị hộp thoại CUSTOM.DIC, nhắp từ mà bạn muốn loại bỏ rồi nhắp Delete. Nhắp OK trong tất cả các hộp thoại đang mở.
(Dân trí)
 

Bình luận bằng Facebook

Top