Tạo logo text chuyên nghiệp với Illustrator

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đầu tiên sử dụng công cụ text tool để viết dòng chữ bạn muốn làm logo, và sử dụng menu Font để chọn phông chữ và kích thước cùng với kiểu (style) bạn áp cho nó.

Phải chuột vào dòng chữ, chọn "Create Outlines"

Bây giờ chúng ta thêm một màu gradient vào text. Mở cửa sổ gradient, và sử dụng các thông số dưới đây. Chọn "linear" từ menu đổ xuống, nhập góc 90 độ, và click trên biểu tượng color trên mỗi phía của gradient và thay đổi màu thành một màu xanh sáng (light blue) tới xanh tối (blue drak).

Chọn công cụ Pen tool, và thay đổi chế độ màu về "none"

Sử dụng pen để tạo một vùng chọn lựa cong giống như dạng quả mìn.

Sử dụng shift để chọn lựa cả 2 text và đường path. Đưa lên bằng nhấn vào pathfinder và click vào biểu tượng divide. Điều này sẽ ngắt gradient thành 2 phần riêng.

Phải chuột trên text, và chọn "ungroup."

Bây giờ, trong khi giữ phím shift, chọn chỉ phần trên của mỗi kí tự trong dòng chữ của bạn, rồi điều chỉnh để nó giống như hình quả mìn.

Tiếp tục nhóm các miếng này với các miếng khác bằng cách click trên biểu tượng "merge" trong cửa sổ pathfinder.

Copy vùng chọn lựa của bạn với lệnh Ctrl+C và sau đó Paste bằng lệnh Ctrl+V. Thay đổi gradient thành màu đen và trắng với kiểu gradient là linear, và thay đổi vị trí của vùng vừa copy trong cùng dòng với text ở dưới nó.

Mở cửa sổ transparency, và thay đổi layer mode thành "screen."

Bạn đã xong, bạn có thể dành thời gian để chiêm ngưỡng sản phẩm!
Theo thế giới IT
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top