Tạo 1 icon trong suốt = Illustrator

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Bước 1:

Mở AI, sử dụng công cụ Ellipse và giữ phìm Shift để vẽ 1 hình tròn và fill với màu #00a8a1Chọn hình tròn vừa vẽ, sử dụng công cụ Mesh và click 1 lần vào 1 vị trí nằm trong hình tròn và ko fai là tâm của hình tròn. Chọn mesh point vừa rồi và chọn màu #cfe4a6Bước 2:

Sau đó dùng tiếp công cụ Ellipse để vẽ 1 hình bầu dục để làm phần thân của iconLàm tương tự như với phần đầu của icon, sử dụng mesh tool và tạo 1 mesh point với màu #cfe4a6Bước 3:

Vẽ tiếp 1 hình bầu dục khác để làm phần tay cho icon; sau đó xoay và đặt vị trí của hình đó như hình vẽTương tự như đầu và thân, sử dụng mesh tool cho cánh tayCopy và Paste cánh tay vừa tạo; rồi xoay và đặt lại vị trí của cánh tay mới như hình vẽấn Ctrl+Shift+[ để cánh tay mới đc ẩn ở phía dưới phần thânBước 4:

Vẽ 2 hình bầu dục nhỏ và trắng như hình vẽ để tạo chỗ sáng cho phần đầu của iconVà chọn opacity của 2 hình bầu dục vừa vẽ = 20% để tạo hiệu ứng 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Bước 5:

Vẽ tiếp 1 hình bầu dục to = cái thân hoặc là copy và paste thân của icon và nhớ del Mesh point = công cụ Direct Seletion ToolVẽ 1 hình tròn khác như hình vẽChọn 2 hình vừa vẽ bên trên, vào Pathfinder (Windows/Pathfinder hoặc Ctrl+Shift+F9) và chọn Intersect Shape Area; và click tiếp vào expandấn Ctrl+[ để đưa object đó xuống bên dưới cánh tay và phần đầu của icon
Opacity của object trên = 20%

Rồi tạo tiếp 2 hình tròn nhỏ màu trắng với opacity trên thân của icon như hình vẽBước 6:

Tương tự như Bứơc 5, ta làm phần bóng cho cánh tayBước 7:

Chọn phần đầu, thân và tay của icon và chọn opacity = 95%Bước 8:

Vẽ 1 hình tròn cuối cùng và fill object đó với gradient #00a8a1 -> #ffffffvà sử dụng Select Tool để nén object lại, và ấn Ctrl+Shift+[ để đưa object xuống dưới thân. vào Transparency, và chọn Multiple cho object đóDONE!!!Nguồn:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top