Tặng cohonnhien !

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vậy là muội tha hồ đọc sách rồi nhé :)


Văn học trong nước:

Tựa sách:
1 Đất rừng phương Nam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
2 Bác Ba Phi (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
3 Bóng - Tự truyện của một người đồng tính (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
4 Ca dao (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
5 Ca dao - Tục ngữ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
6 Ca dao tục ngữ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
7 Ca dao Việt Nam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
8 Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20 (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
9 Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20 (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
10 Công ty (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
11 Giai thoại (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
12 Giai thoại văn học (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
13 Hồi ký Sơn Nam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
14 Hương rừng Cà Mau (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
15 Hương rừng Cà Mau (2) (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
16 Kho tàng lục bát dân gian (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
17 Lục bát vui (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
18 Lá cờ thêu sáu chữ vàng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
19 Mười câu chuyện văn chương (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
20 Nỗi buồn chiến tranh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
21 Người Bình Xuyên (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
22 Nhật ký trong tù (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
23 Quan Âm Thị Kính (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
24 Sơn Nam truyện ngắn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
25 Tấm ván phóng dao (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
26 Trích đoạn Truyện Kiều (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
27 Truyền thuyết và giai thoại (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
28 Truyện cổ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
29 Truyện cổ tích dành cho người lớn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
30 Truyện ngắn hay Tuổi trẻ Chủ nhật (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
31 Truyện ngắn Nam Cao (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
32 Truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
33 Truyện ngắn Nguyễn Tuân (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
34 Truyện ngắn sưu tầm (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
35 Truyện ngắn Thạch Lam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
36 Tuổi thơ dữ dội (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
37 Ván bài lật ngửa (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
38 Việt Nam văn học sử yếu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Anh Đức:

39 Hòn đất (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
40 Một chuyện chép ở bệnh viện (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
41 Tùy bút Anh Đức (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
42 Truyện ngắn Anh Đức (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Bà Tùng Long:

43 Đời con gái (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
44 Duyên tình lạc bến (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
45 Lầu tỉnh mộng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Hồ Biểu Chánh:

46 Ai làm được (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
47 Ở theo thời (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
48 Ái tình miếu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
49 Ông Cử (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
50 Ý và tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
51 Đại nghĩa diệt thân (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
52 Đỗ nương nương báo oán (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
53 Đóa hoa rừng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
54 Đóa hoa tàn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
55 Đoạn tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
56 Bỏ chồng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
57 Bỏ vợ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
58 Bức thư hối hận (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
59 Cay đắng mùi đời (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
60 Cư kỉnh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
61 Cười gượng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
62 Cha con nghĩa nặng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
63 Chị Đào, Chị Lý (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
64 Chúa tàu kim quy (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
65 Chút phận linh đinh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
66 Con nhà giàu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
67 Con nhà nghèo (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
68 Dây oan (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
69 Hai khối tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
70 Hai Thà cưới vợ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
71 Hai vợ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
72 Hạnh phúc lối nào (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
73 Kẻ làm người chịu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
74 Lạc đường (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
75 Lời thề trước miếu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
76 Lòng dạ đàn bà (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
77 Mẹ ghẻ, con ghẻ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
78 Một đời tài sắc (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
79 Một chữ tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
80 Nặng gánh cang thường (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
81 Nợ đời (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
82 Nợ tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
83 Ngọn cỏ gió đùa (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
84 Người thất chí (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
85 Người vợ hiền (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
86 Nhơn tình ấm lạnh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
87 Sống thác với tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
88 Tại tôi (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
89 Tỉnh mộng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
90 Từ hôn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
91 Tân Phong nữ sĩ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
92 Tơ hồng vương vấn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
93 Thầy Chung trúng số (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
94 Thầy thông ngôn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
95 Thiệt giả, giả thiệt (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
96 Tiền bạc bạc tiền (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
97 Vợ già chồng trẻ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
98 Vì nghĩa, vì tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Lại bắt đầu rồi đó ! Huynh biết muội thích lắm rồi còn bày đặt giả nai hả :smile:
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#6
hahaha Loa Loa Loa ngôi nhà diễn đàn của chúng ta có con nai nè có ai biết con nai tên gì ở đâu ko ? :biggrin:
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#8
ừh biết rồi thì tốt :tongue: lo đọc cho hết đi có ngày tẩu hoả nhập ma bởi những bài văn huynh tặng :belial:
 

cohonnhien

Thành viên
#9
muội con biết có một con hươu cao cổ trong 4rum mình nữa đó,đố huynh biết là ai
 

Miss You!

Thành viên
#11
Trời ơi tặng gì mà nhiều vậy đọc cũng đến khổ
cohonnhien có 1 người huynh thật tốt:biggrin:
 

cohonnhien

Thành viên
#12
không những có sư huynh tốt mà cỏ còn có những người bạn tốt là chuối,miss và admin nữa
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top