Tặng cohonnhien nữa nè !

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Khái Hưng:

99 Đời mưa gió (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
100 Gánh hàng hoa (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
101 Nửa chừng xuân (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
102 Thoát ly (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
103 Tiêu Sơn tráng sĩ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
104 Trống mái (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
105 Truyện ngắn Khái Hưng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Ngô Tất Tố:

106 Lều chõng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
107 Tắt đèn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
108 Trong rừng nho (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
109 Tuyển tập Ngô Tất Tố (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Nguyễn Đình Chiểu:

110 Dương Từ Hà Mậu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
111 Lục Vân Tiên (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Nguyễn Công Hoan:

112 Bước đường cùng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
113 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Nguyễn Huy Thiệp:

114 Giọt máu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
115 Giăng lưới bắt chim (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
116 Người con gái thủy thần (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
117 Tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
118 Tiểu Long Nữ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
119 Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
120 Tuổi hai mươi yêu dấu (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
121 Võ lâm ngoại sử (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Nhất Linh:

122 Đôi bạn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
123 Đoạn tuyệt (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
124 Bướm trắng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
125 Giòng sông Thanh Thủy (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
126 Hồn bướm mơ tiên (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
127 Truyện ngắn Nhất Linh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
128 Viết và đọc tiểu thuyết (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
129 Xóm cầu mới (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Tô Hoài:

130 Ba người khác (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
131 Cát bụi chân ai (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
132 Dế Mèn phiêu lưu ký (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
133 Truyện ngắn Tô Hoài (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Thơ:

134 Nguyễn Bính thi tập (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
135 Thơ chọn lọc (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
136 Thơ hay (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
137 Thơ hay sưu tầm (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
138 Thơ Hồ Xuân Hương (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
139 Thơ Nguyễn Bính (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
140 Thơ tình (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
141 Thơ Tú Xương (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
142 Thơ TTKH (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
143 Tuyển tập thơ 1945 - 1975, hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Văn học cổ:

144 Ai Tư Vãn (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
145 Bình Ngộ Đại Cáo (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
146 Chinh phụ ngâm khúc (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
147 Cung oán ngâm khúc (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
148 Hoàng Lê nhất thống chí (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
149 Tác phẩm chọn lọc Hồ Xuân Hương (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
150 Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Công Trứ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
151 Tác phẩm chọn lọc Nguyễn Khuyến (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
152 Tác phẩm chọn lọc Trần Tế Xương (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
153 Truyền kỳ mạn lục (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
154 Truyện Kiều (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
155 Truyện Kiều (2) (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
156 Văn học cổ Việt Nam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Vũ Bằng:

157 Món lạ miền Nam (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
158 Miếng ngon Hà Nội (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
159 Thương nhớ Mười Hai (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
160 Truyện ngắn Vũ Bằng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)

Vũ Trọng Phụng:

161 Cơm thầy cơm cô (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
162 Giông tố (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
163 Kỹ nghệ lấy Tây (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
164 Số đỏ (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
165 Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
166 Vỡ đê (
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
)
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Đây là phần 2, bài này được viết tới tận 2 lần lận. Hic lần đầu viết gần 1 tiếng, lần 2 hơn 1 tiếng. "Ôi đôi tay thân thương nay còn đâu", hic mõi tay quá xuất khẩu thành thơ luôn ! :sleep:
 

Bình luận bằng Facebook

Top