Tải Windows 7 32 bit Retail Final (bản chính thức vừa ra ngày 22-10) phần 2

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Portuguese-Brazil:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383234 (MD5: 1b3c9d85850889bb8e13ebb6fb9a7493, SHA-1: 06545ea54d10e18a3ea2a45af15a42c774bbb45a)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383268 (MD5: 764d5a205439e42c8a1e540f88735632, SHA-1: cadc3de8a0691aac7c676d0f84c60eedc4064c4e)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383245 (MD5: 67aa8fd13d636b961174bf423751fc4c, SHA-1: 83d6d7c523c6f79f8609e742426795814bfc5a3c)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387680 (MD5: 075a89a18b7e3cf1835325bacf7b26f3, SHA-1: 670d2e4f06113f1bc49c8717d8ba6060ba28ffec)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383335 (MD5: 7bbcf617af1ee9061beda7f055cce0cf, SHA-1: 913c30d146e5a7a2043e3bc8c3464cb9820f82a0)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387495 (MD5: f8ea5c0444eac28e0daa2b2a14f52b3d, SHA-1: 0ea3fa5f0016276bdd89959f4d0f30ce1d163ea5)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/332885 (MD5: b4661605e47736fb17392dfa1db1d3ff, SHA-1: e55dcefa2630969abcab752653f6a47adde45eaf)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/327225 (MD5: 42e8423eaf1e284f9567a4e36aee47b0, SHA-1: 733f9d7ec11e760018fa83efb61d23d85478fe8b)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/230105 (MD5: 2bdd6b2c9ec8f1e4b00c16b1219bffda, SHA-1: 4f2882301ac269bd6c65a7208bb72844e0be5eb5)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/251930 (MD5: 0131702a10f90d766cb256b572f6696b, SHA-1: 4bba03ea96d52a8db243f37dbc3821cb53d97586)

Slovak:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383237 (MD5: f4d1a077aa166a88d468b2ec3041abaf, SHA-1: 0b12727dbed1013804e65d85b3dcfe159da9e95e)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383271 (MD5: 5bfe83dc46ff5e41b85421e6345829b6, SHA-1: a1dbc9bd149c68a5295bde044b189816544007a2)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383247 (MD5: 647457069efa7230aa61f2014757edb6, SHA-1: a16fd6500253e8df954e0edea37e357bc0e4b6e4)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387683 (MD5: d28c09b1679c4b4ce4b2a75de5f3919a, SHA-1: 44e0fbe8de5b2cbf256000107181f4614b4dbc2d)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383332 (MD5: 966a3ea94ef2d6cb6fe1cca6ecd2db44, SHA-1: dda07ba560b87527b07da5a0737b935811348040)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387496 (MD5: fdca7e14ae3bc004264b65072e48b55d, SHA-1: 30d9231033b4f093a959c774a41f75ebdd70f2a5)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/273126 (verified, MD5: 4c5b3fc6a856e96a60ab4b48fe1dd82a, SHA-1: 22C03511E60CFC277A91E02F159433F87E410E43)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/261606 (MD5: 63896809f31f0c69fa27328789359b2a, SHA-1: 7e2be82498e8adab836095e0d0450656fbb10a47)


Czech:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377323 (MD5: cd984f54e0cd98a374fc13c9f1d80a5a, SHA-1: 8b561dcfcadd68fab285fa393887c466d6c3e8e3)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377327 (MD5: 7907077fcb3c5563ee93fdabaee65316, SHA-1: 6e0b5bd7790de86ab9cd5a4a744e23b869071d9d)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377325 (MD5: 29ddb3d870612daf2d4009da0d149afc, SHA-1: c1f0fb914fdb2c5bd85f8b80f4444f12e57e62e0)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387582 (MD5: ebc4e0a2ee3e44eed76edc1229d0c06d, SHA-1: a2b5e9662737b4af304e136c80d3d0742799488b)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377318 (MD5: bf04f36a48711f74d011084d4c2d2f04, SHA-1: 8de31217cb31d9021910c4968880b75fda32d06b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/327246 (MD5: 47bc031b12508128a16bf298d3822ae1, SHA-1: 5772da0824e15001a5a1a0d953f6ed828f5e6bea)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/263524 (MD5: 24944a587cf92e0d05ba3ecad48fab6d, SHA-1: 6a5bebf5392a0edb774fb57c47ef9552d418a32b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/273184 (MD5: a810dffba64508e1a03fe377e1edc156, SHA-1: ef875c9928b367c6f5fb31ee0af4e854c2a62ffa)


Polish:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377324 (MD5: d262881ad589016e26e37f8099c5b036, SHA-1: 7914daea68b31921cdef000812e5eb14c1affd15)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377328 (MD5: 43e47b514ddf904f6b7b3ca1d1687a45, SHA-1: a50d3c2ce76cedcb084e586a1e0d18640c90e413)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377326 (MD5: 4f4e66620d73f40ab4f4239762beed7a, SHA-1: b4476534da7ce53efc9e658af082bca0654e9411)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387675 (MD5: d5881ba20508907363acb93b35ac5b8a, SHA-1: d545968f429627bba6586ddd681ecd9586fc52ec)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377319 (MD5: ecb770f3fdd0921d4cdbd7e466324f02, SHA-1: 852dd966cb5e2850c00af2b02d50d9f7b9f86df5)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387494 (MD5: 8221db7a54f18b1f73f70f7a3401fd99, SHA-1: f1394cf896432a4836461e576e5a8da0019cf864)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/263527 (MD5: 1eddb7172421e37a585bfae9e5b78fe4, SHA-1: 12dbaee42aba6c5c0c17491c403bf2c1c206d4d8) or http://www.ex.ua/get/157184 (MD5: 8F58759ED495AB02C99AE25CE52F3867, SHA-1: FE3361DD2B2540F619AF7E00A7F7E75C98D5872A, the ei.cfg file has been removed (second link) => you can choose between Starter, Home Basic, Home Premium, Professional and Ultimate, I suppose that adding the Ultimate's ei.cfg file would get the MSDN original iso image)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/255932 (verified, MD5: 7a9d1d6936efe0c1c4b436b87ff46f55, SHA-1: B8888801B3EE236C1DD5D63CF71FB1E2491008E5)


Danish:

Home Premium (Retail):
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387610 (MD5: 7a2ecd30a79fa869f936ecf28999df68, SHA-1: c6c0d0af7bc4ab72a73ed9b31ee098d50e0e97c5)

Professional (Retail):
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387490 (MD5: a1c917b7810bd6f6a860b79857f854c9, SHA-1: efadf1e2db93a2dbab14d66b600264a82c8f1701)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/341341 (verified, MD5: 499758128b3d390d3aebd128e81e48a3, SHA-1: 3fe24c039cafb8203d65097274b89e966384295b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/332907 (verified, MD5: 024e9993bea897e3b21b45b46735a88d, SHA-1: d0058833aacb238046dbb2cc7333c91a1fdc4b5e)


Finnish:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390390 (MD5: 0215d2789b136058969020f67bbf833d, SHA-1: 80079881e63163909f17f5e520f9edc02a23e83e)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390844 (MD5: c79fb35a12122684be3f6b74f5df9bd8, SHA-1: 35d49acb96e22a4fb78bbe562e5c1efd6326aef2)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/390471 (MD5: 7ca1081a0d5d4287cdf89af5389c5b90, SHA-1: ec39ac8ce42fd174aab64c6e716ad40d0d1ae9e9)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/390490 (MD5: fe535cffb9b4510a0a5d100c6d642910, SHA-1: 211c4d2f8979509c9d8257ac7e29e6719a207336)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/391016 (MD5: c7bbce551d9e88d4d19676772c048c7a, SHA-1: 6adf1348dd5cd271795559d3f5a099f84ed15613)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/391041 (MD5: 3469f654547570c879e4b57f221a2a98, SHA-1: 9c5eace12d82eb32b4180991200e6c15b17d8e5c)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/393706 (MD5: 13498f2159fe266cfecb736f7b291465, SHA-1: 8e8e5db4a1b79e6ab2bce2f4eb739cf7cef66578)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/393713 (MD5: 889a935b0d16e813254b3a69aaf3747e, SHA-1: 3585a69ee011a96100fe4caa4523bc0e439f804d)


Greek:

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/359629 (MD5: aaf873498b3721de499a3c88f49e688a, SHA-1: fcd4136366f7e3a0911adb18226eaab100d7d0f0)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/341362 (MD5: 9ea7b069b95e8b581a82da9acaa95418, SHA-1: 64074914084664dc88836189bde1acfa0e5f1142)


Russian:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309568 (MD5: f71f79e7e49fa7663cfe5f3bbf885d01, SHA-1: b77b1e90b1419bdb7172262f5830088ae1e4e821)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309202 (MD5: fa08afca47ddcd3647e8666e88150c5d, SHA-1: 7f68c908f04dd6f3ece4c595416acf53d72c2bb6)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309596 (MD5: 3cce68b288bf2dec03a3a4df0d972730, SHA-1: 86b52721787c5f653b889ba1e95b5fab87f676c3)

Home Basic (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309214 (MD5: 8e76305633a1c13a7928066b09d3db03, SHA-1: 026ec5bc658515bc054f79adbb51d4b02faf2d4f)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309264 (MD5: 05aa0d174339675d35fb3ca5c6ac1cae, SHA-1: 9211eed95f608740381ebdfa669fbc1cceac6e75)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309040 (MD5: 21a4631bd02057fe93661664183cd748, SHA-1: efbe7ec9e8d8924785012a4bc22d2810995dbec3)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309425 (MD5: 66e97425d82d068d22fc1b7f51270a57, SHA-1: b29a597223233aa5f408adfc0238f82960cb665f)

Home Premium (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309055 (MD5: 4dca4dd32693aae36f96e7dceb0dbfbe, SHA-1: 9f7ddc4785d7684d7aaa5afb7d3e45bc65f22243)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309156 (MD5: 7b783dcec780b33144df194c85d08138, SHA-1: adf9a547666e04e67e71f1ad7204cdd55181da05)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/308711 (MD5: 5ea413789db694e0afaa9e78ac3aa8b2, SHA-1: a536412dd31a65396880677b72343aad2650c625)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309556 (MD5: 2c590a75d286f3f8bcd0cc7b5223a8df, SHA-1: 5630fdd2cfe3267ad784b0ebb5c47c07e25d647b)

Professional (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/308736 (MD5: c18016b4d730bd684821cd46d97d0c5f, SHA-1: a4840df86ba38aa01ab86837597d4f19e2ea9187)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/308801 (MD5: 62a83fc6b9fe13bed57c1acc7c282317, SHA-1: 4334afde5b39db7ac7eb64550bdf31ed1d2779a3)

Professional (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/102678 (MD5: 0f1f1e0f8c1fdbfb80f0cb36ee0d1397, SHA-1: 9a25d9b9b753cfa944bfe2fd6975940a39fcb16d)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/102417 (MD5: f5e30e0df920dfba535341ec0f48bcae, SHA-1: b9eb7e1f4b61d538b423abdba8c018675dd67bc2)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/102593 (MD5: 78bfc27af3877cded648a885c66d0eed, SHA-1: 501c182e420fb515f520cadb3ac080fd33cc0b55)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/102419 (MD5: 86501fe8bacafe2b86b36c1ba794e5f5, SHA-1: ad0973ef38d2e5666ea9f0f4b88d54947ff929c8)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/102105 (MD5: 58bca52bb98fbf17295e571df2ccabbc, SHA-1: 65f13d79c4c6260b83f74c764dfdce14c2ac2634)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/102493 (MD5: 938e507de4efe2a477cc1f825d4fd222, SHA-1: 81a09a02f0084bd0f5813f494f82a8b6426aa34a)

Ultimate (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/272933 (MD5: 31929c9308a8eb1b6c0452ec2a6b3016, SHA-1: 193d83a88fe7fb3c71703df1156a32ada4fd7fd2)
 

Bình luận bằng Facebook

Top