Tải Windows 7 32 bit Retail Final (bản chính thức vừa ra ngày 22-10) phần 1

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tải Windows 7 32 bit Retail Final (bản chính thức vừa ra ngày 22-10) trực tiếp từ đối tác Microsoft + Direct Link Windows 7
Tuy Microsoft không cho bạn tải trực tiếp từ server nhưng một đối tác của Microsoft đó là Digital River đã cho phép việc này. Đây là bản Windows 7 Retail Final, chính thức vừa phát hành.


Bạn sẽ có 3 link tải, gồm 1 file exe và 2 file định dạng .box. Bạn tải tất cả về rồi để cùng vào một thư mục, kích hoạt file exe để giải nén ra Windows 7. Bạn có thể cài trial rồi activate sau hoặc sử dụng key ở cuối bài.


Link Download: Link 1 | Link 2 | Link 3
Các phần mềm để kích hoạt Windows 7:
TimerNuke 1.0.5.0 - New crack for Windows 7 DOWNLOAD DIRECT LINK MỌI PHIÊN BẢN WINDOWS 7:

English:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/314586"] (MD5: 55caa036a3d092116ef47143b97bb8d1, SHA-1: 5dc1457bc4b3d94097f499b15dfdb3c21dadcdf5)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309939 (MD5: 14b6ca1bb6a069621b2cf0d811599f9a, SHA-1: 101574faa17fdb430bb027271ef0a58f0e18ad47)
x64's direct link:http://www.ex.ua/get/312091 (MD5: 5af1aacf644bb5842ef11de52d8cfafa, SHA-1: cee9d7884af02dbc8488ece90e458537dfe1ef01)

Home Basic (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309687 (MD5: f5e42092e97d97499d6621fa6746d9e9, SHA-1: fa0435b551a872fb29b74adc6f3b78b25e9d883c)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309744 (MD5: a35829caf1e8cc3bfad7cdd868cd13ea, SHA-1: 886caf2340d74d55970bf5a81fd0454c502fbe2e)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309897 (MD5: 758887088235024058d1c8eb6efb85a8, SHA-1: 336779ea6b65f63e11a609b4d021439c47ab315b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309895 (MD5: c58bc371c1ee56d0d1e3986d0a2c639e, SHA-1: cc9d8220b2179e784d85bf1ea98d2ee2190d534f)

Home Premium (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309423 (MD5: 5e234dcf23c891f7940faf2f74e245bf, SHA-1: 5b527168f20cdf0aed70b3a204d75da87da136fb)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309772 (MD5: 46a2a31feed94c89c1ee07ea6ad7a8af, SHA-1: f0064854afd83ba37349968c2efb565d9092a41a)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/323617 (MD5: d8f675aaeb48057452666b0cd686d7f5, SHA-1: 697fa06554502fb21d30275273b25747299c020d)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/323619 (MD5: 7b7af5fe3a01e9fd76de4dacb45a796b, SHA-1: 50127304441a793ee51b3f501289f6599a559e9f)

Professional (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309173 (MD5: 6521325ca20f24618a263942bc3012eb, SHA-1: a84dac862ecd81265a50d6847bc690e2c04cda2a)
x64's direct link:http://www.ex.ua/get/309680 (MD5: a4c53d0f83eae4cf2f7459c1d4ecdfc3, SHA-1: 89a8690f4ad0fcf0de88db78f7754df336e6e4b9)

Professional E (OEM, Volume License): <-------------------- (will not be shipped)
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/126009 (MD5: 3925a48d8c820a17fdc0e12c81fac2be, SHA-1: 2f668aaa7ed4c8aa10786536ce30f6fdc82b82b5)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/119744 (MD5: 2d92ad316280ea327bc6445de87c7284, SHA-1: 4bad4f82d0f81577f042b4e220037cdeb885207b)

Professional N (OEM, Volume License):
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/116935 (MD5: c4e073efd55401f62114b907a6c5157c, SHA-1: 2eeb3176d808e4d6a8f6af238aec10c6b0978e30)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/309977 (MD5: ab9ed51a24e815db7c46434318fba1e7, SHA-1: c6b905e48fdb6cb5bfca967715a64461b812d40c)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/309979 (MD5: 45d3a80e3c73a4b064ff6fedb4e2dc5b, SHA-1: a89dce706d527206cb464ef86acd3a3d13a332db)

Enterprise E (OEM, Volume License): <-------------------- (will not be shipped)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/116939 (MD5: 50ec60c4a7eea60da5203c0df02188f7, SHA-1: 4f407240b822c52395476f09542ff27da175cc5b)

Enterprise N (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/312645 (MD5: 72c7324fb5150c9f6efef16f7446bc44, SHA-1: eb21620053ad59d4896358b9a7af9f1b9beebb1f)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/117127 (MD5: 2b0f6fb101ffaaee1cee55c97b93cb6b, SHA-1: 04bd7b32ac8db03d61cd090e28b099b5fe87850d)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/166240 (MD5: d0b8b407e8a3d4b75ee9c10147266b89, SHA-1: 5395dc4b38f7bdb1e005ff414deedfdb16dbf610)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/229368 (MD5: f43d22e4fb07bf617d573acd8785c028, SHA-1: 326327cc2ff9f05379f5058c41be6bc5e004baa7)

Ultimate (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/311831 (MD5: 28ecc57d83286bc15e7cf7a80cb940f3, SHA-1: 9018d76cd7eb1098257f8474d9d7d40af948e143)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/311834 (MD5: dad9f7a0b4d5d928a6a67ba6cd896350, SHA-1: 82c8c36423a1511516e54dc7e54b96603aa88f01)

Ultimate E (Retail): <-------------------- (will not be shipped)
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/102408 (MD5: 923c055e481bd02553b65840b928bf54, SHA-1: bc10f09b86dcbaf35b31b0e6fba7d006acaad28d)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/102407 (MD5: f176b1caaebf45bdad95b3d7885ccbdc, SHA-1: 029dccedd7691206010f84ce58343405a4da92c9)

Ultimate E (OEM): <-------------------- (will not be shipped)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/126393 (MD5: ea630347d3ad0a6e152392ece5e32fb1, SHA-1: c4a35eb95b562885d32a6480cd2a7ee484e73d27)

Ultimate N (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/103278 (MD5: 8c96418b08f7429b0e7520b0a64faa9c, SHA-1: c838b904177c5abfc594b9c5fb3f683dae8a7fd1)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/102503 (MD5: f90de63b073f15d3655208a06d55ea76, SHA-1: cc0f7b1eaff8ad07972d345da63e2ad921971a15)

Ultimate N (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/126544 (MD5: 84e7d7374627ab7984ee72177380cce7, SHA-1: 4f0a017cfa5b1aa6ab16e7794d57a8eade1f14be)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/126534 (verified, MD5: cdfb40af76111af37405c8829b352f19, SHA-1: 13DFFD155EFD112B6A09A4A729128C2062A7D373)


Italian:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377514 (MD5: 0ea160e75bda495260c13099c6a2638a, SHA-1: 6fcb07bc67750a9d62df74bbeea734cb2c05aafb)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377534

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377532 (MD5: a8d38054781024961b2d58d48f11e346, SHA-1: ebb11bee7c530c8a5035b7403bf3606a4d50d5d7)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387673 (MD5: 8ec276199052465e89847d88344ed76a, SHA-1: c45d8f767a5ce9bfc830b13b5ec1c7a751ec3fa6)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/377536 (MD5: 29b70bc500dc2138df79b81aab45dbff, SHA-1: 1249bbb74950a6c246a1da06ab643e512b003520)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387493 (MD5: e75756c9e1c2d756faa993e7ba1f974d, SHA-1: 3e9f180bdda0fb3521a35ef242b5725db9edce61)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/135003 (MD5: 8f36d750ab2da1aee39b345ee2faf69c, SHA-1: dfca36eeae8728634535ff17ca202cd501c5bd10)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/134984 (verified, MD5: dc5e78fbfa942ff11fbf274b8985f475, SHA-1: 8AF30CC44CEB9A369CDA4BA5F54F67DE8A684477)


French:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/374233 (MD5: 70445dfb9fab0b076764364baa2fd4f8, SHA-1: dccde982154f6eff37ceb384ffadbf1ea3a2b8f8)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/374240 (MD5: dd2041bada5ff4ac906d5d85b860262d, SHA-1: 72f1513c7dacb12ab7c06257fc98c7342f9e96ee)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/374235 (MD5: d4766671a707295fb92f9eab6cee98f1, SHA-1: a141840ef44adb3f4731d681be0f0e32f8a68b36)
x64's direct link:http://www.ex.ua/get/387677 (MD5: 10565327adc970fd13204cd7fe8bcbaf, SHA-1: 1debd083d97671f768a9fde17671ec0ed6613efd)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/360080 (MD5: 49eca4d46af3958c1c815e19627b45c8, SHA-1: 3dd41ecb795ce6d29df95e52224ceb18422e240f)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/388021 (MD5: 6518b8c394103baf4c5f6d2485ce7420, SHA-1: 608bbc966703f42ff3a9c6ad9f162fcaa1bc5d9a)

Enterprise (OEM, Volume License):
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/341657 (MD5: 8aff7f6d1c6d43d01ca9c036443000e6, SHA-1: 163534a862a478fafcd3d9a0a0f4f009c5fe737d)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/126702 (MD5: 8bb97b4b16db94259379dbd5f0622cbc, SHA-1: d3aa150417507f38f8369dc2a010b37aa1c58a7b)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/255792 (MD5: b78118454becb177edd2b138937e1b4c, SHA-1: 59f15607a6567f5aef557d16edeae2ed5ce09c5d)


German:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/135841 (verified, MD5: a9d800d07a9b70d2e135c39cc8318861, SHA-1: 33807989E472761DD6116405CE2BB758153D887D)

Home Basic (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/126482 (verified, MD5: 7c051ac8f75bb98c25c48b0e103ba88a, SHA-1: D5AB96C6998FBC7525BB891EAB4F0D88C4207F62)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/123945 (verified, MD5: 33292c3f3771b7369f82c3ce1a54072a, SHA-1: 138099F3DDE24AE30E088F2CE51B14BD341E1FAA)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/123938 (verified, MD5: 33a5aeb08935157386421e449d941b1f, SHA-1: 10EA08A1045084EAAD0AFD1C09D906F36DFA7778)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/126603 (verified, MD5: f47a2765add50c8781cc8d9261674048, SHA-1: D57C8FEE033E0AECDB8BAAEB9213A4647EADEDB4)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/126766 (verified, MD5: 705b6aaa5cf406428c2ab5e4d76c0cc4, SHA-1: 561E22FB42DB1CA8386125E3EACD0BBB2387D4B8)

Enterprise (OEM, Volume License):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/135088 (verified, MD5: 814de9668f3a9d8b09c8c45eddd03129, SHA-1: 358E8E1C62551D15F9B35F1226894908CA6A7C99)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/135152 (verified, MD5: 8ee05fb7cb7d47b09fa27866f4d510f0, SHA-1: 791D2A9EADD3BF3E50EABE8077F974D17BD89176)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/123568 (verified, MD5: cd3c1672cf4b228f0f8c0d6c512134e9, SHA-1: 642B7E172A0E7971FF9C666AEB3EB3D0CC58444B)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/123566 (verified, MD5: aeea763527b7d962fb9f2bd77021099f, SHA-1: EA0F94C558C1E6974C8F8C154EBCB5850DC63144)


Spanish:

Starter (OEM):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383214 (MD5: a947c3cb414bf9ec9e6a5c90bef97af4, SHA-1: 15d69216fb7363a50865ec86d01d4c4e48d42823)

Home Basic (Retail):
x86's direct link:http://www.ex.ua/get/383260 (MD5: bc9547afdc2936da7843b135b49d3667, SHA-1: 200730fd09e9ba5b3dd31309950cb405660a18d8)

Home Premium (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383241 (MD5: 13015f734ae6dc3acdda20b89389170e, SHA-1: 3df0f0d058da063d2b6e658d96cb1f6a0a4bfa43)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387668 (MD5: 42a7f702e72189419518ac5c5ea5a57e, SHA-1: b97b45d3e041505ba6f99015c7c45eb5be8e619c)

Professional (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/383292 (MD5: ba428a030d122f897feec031e9a01ef7, SHA-1: 670824860b92d23c5877d06ecf94540e666ed572)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/387491 (MD5: 0415948f8bf91e9ee6228e9a2929e777, SHA-1: 8307ca70102676b4e8f0dc09589efb428e84c202)

Ultimate (Retail):
x86's direct link: http://www.ex.ua/get/196440 (MD5: e9bf5a1e243aa6178cdf3e5d20a086f5, SHA-1: 1f927e8665c0464d07460ef98e9804ef9468352f)
x64's direct link: http://www.ex.ua/get/224552 (verified, MD5: 4db9337908e52bf5872ed6cb37c71d09, SHA-1: e5627cf450fbedc452fea3a858a11f075f8f5045)
 

Bình luận bằng Facebook

Top