Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên file word (từ module 1 - 5)

Anh Minh

Không có gì
#1
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHÃT CỦA TRẺ MĂM NON
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức
- Hiểu rõ khái niệm thể chất và những phạm trù liên quan đến thể chất nói chung và cho trẻ mầm non nói riêng.
- Nắm được các yếu tổ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ mầm non.
- Hiểu được những ảnh hưởng đến các cơ quan của cơ thể trẻ mầm non khi cho trẻ rèn luyện thể chất.
1.2. Kĩ năng
- Vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc trẻ mầm non, chú ý đến nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp, nguyên tắc phối họp giữa động và tĩnh...
- Từ các yếu tố ảnh hường đến sự phát triển thể chất của trẻ, xác định được những yếu tố mang tính điều kiện, những yếu tổ mang tính quyết định đến những trẻ thuộc lớp mình phụ trách.
1.3. Thái độ
Xác định một cách sâu sắc về trạng thái tâm lí ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ mầm non như thế nào.
Link tải: http://adf.ly/1cRMQ2
 
Last edited by a moderator:

haiyen

Thành viên
#3
Cho xin MO ĐUN MN 3 PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
 

haiyen

Thành viên
#5
MÔ ĐUN MN2. HỢP TÁC VỚI CHA MẸ TRONG VIỆC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
 

Bình luận bằng Facebook

Top