SuperRam 6.8 - Tăng Ram Hoàn Hảo Nhất

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


SuperRam là một chương trình cho phép bạn tối ưu bảo trì và quản lý bộ nhớ của hệ thống máy tính.
SuperRam không làm gì cải biến tới phần cứng của bạn mà làm tất cả các sự điều chỉnh và những sự thiết đặt trong một giao diện dễ sử dụng mà thậm chí một đứa trẻ còn có thể sử dụng.

Đa số những bộ xử lí Ram/bộ nhớ hứa rằng họ sẽ làm việc lúc bạn không chú ý tới sự khác nhau nào trong khi thực hiện. SuperRam, mặt khác đã được thử, kiểm tra và làm việc.

Giữ Windows chạy dài hơn bởi việc sử dụng SuperRam. Cho dù bạn phải reboot lại máy tính vì những lời cảnh báo về bộ nhớ, bạn chọn số lượng bộ nhớ máy tính của bạn gìn giữ và SuperRam nhận ra bộ nhớ nào bị mất và sẽ trả lại nó cho bạn. SuperRam sẽ thay đổi hoàn toàn bộ nhớ của máy tính bạn.

Các tính năng:

. Tối ưu hóa bộ nhớ của máy tính bằng cách giải phóng bộ nhớ về máy tính.
. Làm việc trong nền để giải phóng bộ nhớ tới những giá trị hợp lý để bảo trì sự vững vàng hệ thống.
. Trực quan trong cái khay hệ thống mà hiển thị bộ nhớ của máy tính sẵn có đối với hệ thống.
. Hoàn toàn tùy biến những sự thiết đặt và những ưu tiên bạn chọn.
. Giao diện người dùng dễ dàng thực hiện sự tối ưu hóa bộ nhớ trong thời gian thực


Download :

SuperRam 6.8 Full: http://www.pgware.com/downloads/superram.exe

Patch ver 6.8 Only : http://download-crack-serial.com/software-crack.php?id=117129
 

Bình luận bằng Facebook

Top