Skype 5.0.0.152 Final

#1
Khác với những phần mềm chat khác như MSN hay Yahoo! Messenger, Skype tập trung mạnh vào việc nâng cao chất lượng chat voice bằng công nghệ VOIP. Vì vậy, bạn có thể buôn chuyện trên Skype thoải mái hệt như bạn đang nghe điện thoại vậy.


Skype hỗ trợ việc voice giữa 2 máy tính kết nối Internet và cùng sử dụng Skype. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Skype để gọi đến các máy tính khắp nơi trên thế giới bằng cách mua thẻ của nó.

Ngoài chức năng gọi điện, Skype còn là 1 chương trình chat chuyên nghiệp với đầy đủ chức năng.Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top