Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nhà nước quan tâm và hỗ trợ hơn nữa đầu tư kinh phí để xây dựng, cải tạo, nâng cấp các phòng học, nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng... đã xuống cấp để bảo đảm tốt việc học tập và sinh hoạt của học sinh, đồng thời đạt tiêu chí theo Điều 14 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về trường đạt chuẩn quốc gia và bảo đảm cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017 – 2025... Các chương trình, đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm để các địa phương huy động các nguồn lực bảo đảm cơ sở vật chất trường, lớp học.

Bộ GD&ĐT có Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 7/4/2017 đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trong đó có nội dung về ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội cụ thể như:

Dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020); Chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục (Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình đến năm 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020) và các chương trình, dự án, đề án khác đã được phê duyệt.

Khuyến khích, huy động các nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần giải quyết các khó khăn trong đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng chương trình, đề án, dự án ưu tiên đầu tư cho giáo dục nhất là vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và đối tượng chính sách trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với bộ, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và phân bổ, bố trí kinh phí cho các địa phương đặc biệt khó khăn.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top