Quadrantids

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sáng tác: Lê HòaĐời người nhiều lắm đắn đo,
Bụi trời trên đó có cho được mình?
Tin không những điều khó tin?
Mà sao trần thế cứ vịn vào ngươi.Chòm mưa drantids hỡi người,
Phò ai trên đó có cười hay không?
Ta ngồi ta ngắm trông mong,
Muốn mời ngươi xuống đưa lòng ngươi xem.
Xem rồi có chữa thành êm?
Để ta không phải đau thêm lần nào
Theo người ta cũng xin sao,
Xin người mau chóng đổi trai vết lành.


lehoa012 ( tinh_yeu_la_gi1301@yahoo.com )
 

Bình luận bằng Facebook

Top