Quá đúng!!!

^_My_Du_^

Thành viên
#1
Có nữ lập trình viên viết một chương trình nhỏ. ..Cô đưa ra các tham số sau :
Đẹp trai = 1, Xấu trai = -1, Chung thủy = 2 ,Đa tình = -2, Nghèo = 3, Giàu = -3, Đã có vợ = 0 .
Và cô có được kết quả như sau : Đẹp trai + chung thủy = Nghèo. Chung thủy + giàu = Xấu trai. Nghèo + xấu trai = Chung thủy. Đẹp trai + giàu = Đa tình. Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ !!!:smile:
 

Bình luận bằng Facebook

Top