Portable SQLite Expert Professional v2.1.17 - Xây dựng CSDL dễ dàng, trực quan

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


bạn như thế nào là hoạt động. Chuyên viên tích hợp cơ sở dữ liệu SQLite quản lý và duy trì thành một, seamless, môi trường, với một rõ ràng và trực quan đồ họa giao diện người dùng.

Nét đặc trưng và lợi ích

- Hiệu chỉnh bảng biểu và xem trực quan, không có một dòng văn bản của SQL. Một cách dễ dàng nhà trường, lập chỉ mục, khó khăn, triggers mà không bị mất dữ liệu đã tồn tại trong bảng.

- Xây dựng và tạo ra các script SQL xem trực quan bằng cách sử dụng tích hợp Query Builder.

- Tạo SQLite3 cơ sở dữ liệu, xem và thay đổi các tham số cơ sở dữ liệu, kiểm tra cơ sở dữ liệu và tính liêm chân không (compact ) cơ sở dữ liệu.

- Dễ dàng chuyển dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu SQLite, nhập dữ liệu từ các tập lệnh SQL ADO hoặc nguồn dữ liệu, hoặc xuất khẩu sang các SQL script.

- Hiển thị và chỉnh sửa các dữ liệu trong lưới điện, bao gồm cả hình ảnh và các lĩnh vực BLOB. Hiện nay hỗ trợ BMP, JPG và các định dạng hình ảnh PNG. BLOB lĩnh vực có thể được sửa đổi với việc tích hợp trình soạn thảo hex.

- Thực hiện Xoá các truy vấn SQL và hiển thị kết quả trong các lưới điện hoặc là văn bản.


OC: Windows 2000/XP/2003/Vista

Homepage - http://www.sqliteexpert.com/index.html

Download:

Nguồn: vn-zoom
 

Bình luận bằng Facebook

Top