Phương pháp giảng dạy ở Hà Lan

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Tôn trọng ý kiến và sức thuyết phục của từng cá nhân là một đức tính tốt của quốc gia này, điều này đã tạo thêm sức mạnh cho một cơ cấu xã hội đa dạng và đa sắc tộc như Hà Lan. Đây cũng là nền tảng của phương pháp giảng dạy vẫn thường được sử dụng tại các trường đại học, học viện ở Hà Lan.

Phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm, theo đó các giáo sư lắng nghe và cho sinh viên quyền tự do phát triển ý kiến và sáng tạo trong việc áp dụng kiến thức mới lĩnh hội được. Hà Lan đã được quốc tế công nhận về việc ứng dụng đầu tiên hệ thống giảng dạy dựa trên phương pháp giải quyết vấn đề, theo đó sinh viên được đào tạo để tự mình phân tích và giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách độc lập và tự giác. Phần lớn chương trình học được dành cho các bài viết tiểu luận, làm việc theo nhóm để phân tích và giải quyết những vấn đề cụ thể, đòi hỏi sinh viên phải có kinh nghiệm làm việc thực tiễn qua thực tập và thực hành thí nghiệm.

Sinh viên quốc tế đến Hà Lan cần lưu ý mọi sinh viên ở Hà Lan đều được kỳ vọng để trao đổi với nhau nhiều. Dưới sự giám sát của một giáo viên, một nhóm nhỏ sinh viên sẽ phân tích một vấn đề cụ thể. Họ cùng thảo luận nhóm về một khía cạnh của vấn đề dưới dạng câu hỏi. Giáo viên khuyến khích sinh viên bình luận và mỗi sinh viên đều được đóng một vai trò tích cực trong nhóm. Khi sinh viên thi, họ sẽ thể hiện sự hiểu biết của họ cũng như ý kiến cá nhân có lý lẽ về một vấn đề nào đó.
 

Bình luận bằng Facebook

Top