Phương pháp dạy học tự nhiên và xã hội

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tác giả:

TS. Nguyễn Thị Thấn

Chuyên ngành:

/ Khoa học xã hội

Nguồn phát hành:

Khoa GD Tiểu học, ĐHSPHN

Sơ lược:


Thông tin giáo trình

1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về:

- Lịch sử phát triển các môn học về tự nhiên và xã hội

- Chương trình và sách giáo khoa các môn về tự nhiên và xã hội

- Các phương pháp, phương tiện dạy học các môn về tự nhiên và xã hội

- Kiểm tra, đánh giá trong dạy học các môn về tự nhiên và xã hội

2. Giúp cho sinh viên: - Có khả năng lập kế hoạch dạy học và tiến hành dạy học các môn về tự nhiên và xã hội theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Có năng lực tự học

- Có khả năng nghiên cứu khoa học nhằm hoàn thiện và phát triển các môn học

3. Gây ở sinh viên sự say mê với các môn học và việc dạy học các môn họcDownload nội dung giáo trình http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/File/DHSPHN/PhuongPhapDayHocTNXH.zip

Chú ý:

Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.

Các yêu cầu kỹ thuật

Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:

- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment

Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây http://ebook.moet.gov.vn/?page=8.3&view=6861
 

Bình luận bằng Facebook

Top