Phát triển chiến lược đặt câu hỏi

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Cố gắng lôi cuốn người học vào những giờ thảo luận tiếng Anh trên lớp có thể gây chán nản nếu giáo viên không phát triển các chiến lược đặt câu câu hỏi hợp lý.


Bí quyết của chiến lược này là chọn các câu hỏi dễ cho người học và hoạch định dạng thức câu hỏi cho phù hợp với trình độ ngôn ngữ hiện tại của học sinh. Có đôi lúc, giáo viên cần biết chấp nhận những từ/cụm từ đơn làm câu trả lời đúng. Đừng cố bắt học sinh phải trả lời bằng câu đầy đủ.

Đối với những học sinh nhỏ tuổi, mới làm quen với ngoại ngữ, giáo viên càng chỉ dẫn rõ ràng càng tạo điều kiện cho học sinh thực hiện chính xác yêu cầu. Hãy nói cho người học biết trước những câu hỏi nào họ có trách nhiệm trả lời và cho phép học sinh có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời. Trong phần dưới đây, Global Education xin đưa ra một số chiến lược câu hỏi cơ bản giúp các bạn tham khảo.

Hệ Thống Câu Hỏi

· Yêu cầu những người mới đến chỉ vào bức tranh hay một từ để biểu lộ kiến thức cơ bản của họ.
"Point to the penguin."
(Hãy chỉ vào con chim cánh cụt.)
· Sử dụng gợi ý hình ảnh, đặt câu hỏi đảo (yes/no questions).
"Is a penguin a fish?"
(Chim cánh cụt có phải là một loại cá không?)
· Đặt câu hỏi “hoặc là” (either/or questions) trong đó đã cài sẵn câu trả lời.
"Is a penguin a mammal or a bird?”
(Chim cánh cụt là một loài thú hay chim?)
· Tách các câu hỏi phức tạp ra làm nhiều bước.
"Look at the mammals. Find the bear, the dog and the cat. Why are these animals all mammals? How are they the same?"
(Hãy nhìn vào những con thú này. Chỉ ra con gấu, con chó và con mèo. Vì sao những con vật này đều là loài thú? Chúng giống nhau như thế nào?)
· Hỏi những câu hỏi đơn giản “ở đâu” và “như thế nào” ("how" and "where" questions) mà có thể được trả lời bằng một cụm từ hay một câu ngắn.
"Where do penguins live?" "How do bats hear?"
(Chim cánh cụt sống ở đâu? Con dơi nghe bằng cách nào?)
· Đừng trông chờ học sinh trả lời những câu hỏi mở chung chung (broad open-ended questions).
"How do fish breathe underwater?"
(Cá thở dưới nước như thế nào?)

Mỗi câu hỏi trên đây nhằm vào những mục tiêu giảng dạy khác nhau và dành cho các đối tượng khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu bài dạy của giáo viên. Vì vậy, bạn nên linh hoạt sử dụng các chiến lược trên một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công!


Thanh Sơn - Global Education
 

Bình luận bằng Facebook

Top