Phantom Burner 1.5.2.2087

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


Phantom Burner
là một chương trình giả lập CD-R/DVD, + RW / DVD-RAM / BD-RE / CD-ROM / DVD-ROM / BD-ROM . Nó mở rộng khả năng so với phiên bản Phantom CD đó là thêm khả năng burner. Nó không chỉ cho phép bạn gắn kết tập tin ảnh đĩa như CD ảo, DVD hoặc đĩa Blu-ray, mà còn cho phép bạn tạo tập tin ảnh đĩa bằng cách ghi vào CD-R/DVD ảo + RW / DVD-RAM / BD-RE.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top