Phần mềm sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCS

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 3 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc THCS. Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGk Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3
Bổ sung thêm quyển 4 cho lớp 9

I. Tin học dành cho THCS quyển 1
Phần 2: Những vấn đề cụ thể - Chương 2: Phần mềm học tập
Bài 5: Luyện tập chuột
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 6: Học gõ 10 ngón - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 8: Quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

II. Tin học dành cho THCS quyển 2
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 2: Học địa lý thế giới với Earth Explorer
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 3: Học Toán với Toolkit Math
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 4: Học vẽ hình học động với Geogebra
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

II. Tin học dành cho THCS quyển 3
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Phần mềm dành cho quyển 4
Phần mềm thiết kế trang Web :
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Phần mềm tạo ảnh động dạng Gif :
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Phần mềm xử lý âm thanh :
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Nguồn: XH-School@net
 

Bình luận bằng Facebook

Top