Phần mềm sử dụng trong SGK Tin học dành cho THCS

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Tin học dành cho Trung học cơ sở là bộ 3 quyển sách dạy Tin học cho các lớp 6, 7, 8 được biên soạn theo Khung chương trình Giáo dục giảng dạy môn Tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2004. Có lẽ đây là bộ sách được biên soạn công phu nhất từ trước đến nay dành cho môn Tin học bậc THCS. Danh sách phần mềm và hình ảnh được sử dụng và sắp xếp theo thứ tự bài học trong SGk Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3
Bổ sung thêm quyển 4 cho lớp 9

I. Tin học dành cho THCS quyển 1
Phần 2: Những vấn đề cụ thể - Chương 2: Phần mềm học tập
Bài 5: Luyện tập chuột
Phần mềm Mouse Skills

Bài 6: Học gõ 10 ngón - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
Phần mềm Mario

Bài 8: Quan sát Trái đất và các vì sao trong Hệ Mặt trời
Phần mềm Solar System 3D Simulator

II. Tin học dành cho THCS quyển 2
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test
Phần mềm Typing Test

Bài 2: Học địa lý thế giới với Earth Explorer
Phần mềm Earth Explorer

Bài 3: Học Toán với Toolkit Math
Phần mềm Toolkit Math

Bài 4: Học vẽ hình học động với Geogebra
Phần mềm Geogebra

II. Tin học dành cho THCS quyển 3
Phần 2: Phần mềm học tập
Bài 1: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
Phần mềm Finger Break Out

Bài 2: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
Phần mềm Sun Times

Bài 3: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra
Phần mềm Geogebra

Bài 4: Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
Phần mềm Yenka

Phần mềm dành cho quyển 4
Phần mềm thiết kế trang Web : * Kompozer
Phần mềm tạo ảnh động dạng Gif : * Beneton Movie
Phần mềm xử lý âm thanh : * Audacity


Nguồn: XH-School@net
 

Bình luận bằng Facebook

Top