Phần mềm Quản Lý Trắc Nghiệm

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phần mềm Quản Lý Trắc Nghiệm

[FONT=&quot]Chức năng chương trình:[/FONT]
[FONT=&quot]Giao diện thân thiện, đơn giản tạo nên sự dễ dàng sử dụng chương trình.[/FONT]
[FONT=&quot]Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập biểu thức toán học cũng như là hình ảnh[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép có (Hai, ba, bốn, năm đáp án)[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép chọn nhiều đáp án đúng[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép tạo những câu tự luận[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép tạo những câu hỏi chung[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép phân loại câu hỏi theo độ khó[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép phân câu hỏi theo từng mục[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép thêm các hướng dẫn vào câu hỏi (SV có thể tham khảo cách giải sau khi đã nộp bài) [/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Word[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Excel[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Access[/FONT]
[FONT=&quot]Soạn thảo đề thi trắc nghiệm bằng tay và tự động:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi trong mục nào[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi theo độ khó nào[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi để cho máy chấm tự động hay chấm bằng tay[/FONT]
[FONT=&quot]Định dạng đề thi một cách thích hợp[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh nhiều đề khác nhau bằng cách đảo câu hỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh nhiều đề khác nhau bằng cách chọn câu khác nhau[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép chỉnh sửa lại sau khi đã tạo đề thi[/FONT]
[FONT=&quot]Thi trắc nghiệm Trên máy:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép người sử dụng thi trắc nghiệm trên máy[/FONT]
[FONT=&quot]Chấm điểm tự động và cho phép người dùng xem đáp án cũng như là hướng dẫn[/FONT]
[FONT=&quot]Quản lý thông tin[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép quản lý người dùng một các hiệu quả[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được mã hóa và bảo mật[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được kiểm tra chặt chẽ tránh bị thiếu nhất quán[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được quản lý một cách tập trung trong một tập tin duy nhất[/FONT]
Muốn cài đặt hay sử dụng xem thêm tập tin hướng dẫn sử dụng


File Kèm Theo
QuanLyTracNghiem_Version5.0.rar (1.91 MB
Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

Bình luận bằng Facebook

Top