Phần mềm Quản Lý Trắc Nghiệm

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phần mềm Quản Lý Trắc Nghiệm

[FONT=&quot]Chức năng chương trình:[/FONT]
[FONT=&quot]Giao diện thân thiện, đơn giản tạo nên sự dễ dàng sử dụng chương trình.[/FONT]
[FONT=&quot]Soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập biểu thức toán học cũng như là hình ảnh[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép có (Hai, ba, bốn, năm đáp án)[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép chọn nhiều đáp án đúng[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép tạo những câu tự luận[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép tạo những câu hỏi chung[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép phân loại câu hỏi theo độ khó[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép phân câu hỏi theo từng mục[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép thêm các hướng dẫn vào câu hỏi (SV có thể tham khảo cách giải sau khi đã nộp bài) [/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Word[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Excel[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép nhập câu hỏi bằng một tập tin Access[/FONT]
[FONT=&quot]Soạn thảo đề thi trắc nghiệm bằng tay và tự động:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi trong mục nào[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi theo độ khó nào[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh câu hỏi để cho máy chấm tự động hay chấm bằng tay[/FONT]
[FONT=&quot]Định dạng đề thi một cách thích hợp[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh nhiều đề khác nhau bằng cách đảo câu hỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép sinh nhiều đề khác nhau bằng cách chọn câu khác nhau[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép chỉnh sửa lại sau khi đã tạo đề thi[/FONT]
[FONT=&quot]Thi trắc nghiệm Trên máy:[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép người sử dụng thi trắc nghiệm trên máy[/FONT]
[FONT=&quot]Chấm điểm tự động và cho phép người dùng xem đáp án cũng như là hướng dẫn[/FONT]
[FONT=&quot]Quản lý thông tin[/FONT]
[FONT=&quot]Cho phép quản lý người dùng một các hiệu quả[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được mã hóa và bảo mật[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được kiểm tra chặt chẽ tránh bị thiếu nhất quán[/FONT]
[FONT=&quot]Thông tin được quản lý một cách tập trung trong một tập tin duy nhất[/FONT]
Muốn cài đặt hay sử dụng xem thêm tập tin hướng dẫn sử dụng


File Kèm Theo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.91 MB
Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

Bình luận bằng Facebook

Top